Το τηλέφωνο ψιθυρίσματος ή αλλιώς Whisper phone είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μάθησης για μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα με την ξένη βιβλιογραφία, το συγκεκριμένο εργαλείο βοηθάει πολύ στην ανάγνωση, στη συγκέντρωση και στην αυτοδιόρθωση. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ακούν τον εαυτό τους, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους και να τα διορθώνουν.

Αυτή η απλή συσκευή χαμηλής τεχνολογίας, που μπορεί να κατασκευαστεί με δύο σωλήνες υδραυλικής χρήσης, οι οποίοι ενώνονται με ένα πλαστικό δαχτυλίδι και μοιάζει σαν ένα τηλέφωνο. Ο μαθητής κρατά το τηλέφωνο ψιθυρίσματος, όπως κρατά ένα κανονικό τηλέφωνο. Διαβάζει τις λέξεις, τις προτάσεις ή τα κείμενα ψιθυριστά, ακούει τον εαυτό, λαμβάνει άμεση ακουστική ανατροφοδότηση, αυτοδιορθώνεται και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει τις αναγνωστικές του ικανότητες. Ο ενήλικας έχει τη δυνατότητα να  ακούει την ανάγνωσή του πιο προσεχτικά και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Το τηλέφωνο ψιθυρίσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη.

Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να διαβάσουν με σιγανή φωνή. Κατόπιν, τους ζητάει να πάρουν το τηλέφωνο και να διαβάσουν με ψιθυριστή φωνή. Καθώς, ο κάθε μαθητής είναι προσηλωμένος στο δικό του αναγνωστικό κείμενο και η φωνή του είναι ψιθυριστή, ο μαθητής που αντιμετωπίζει δυσκολίες, αισθάνεται πιο άνετα. Μπορεί και συμβαδίζει με τον ρυθμό ανάγνωσης των υπολοίπων, ακούει τους ήχους των λέξεων πιο καθαρά, ακούει αυτό που διαβάζει, γιατί δε διασπάται η προσοχή του και  ο εκπαιδευτικός τον ακούει πιο προσεχτικά και τον διορθώνει όπου χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται η αναγνωστική του ικανότητα και ευχέρεια.

Το τηλέφωνο ψιθυρίσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι.

 Ο γονιός βάζει το παιδί του να διαβάσει μια φορά το κείμενο, ώστε να πάρει μια ιδέα, για το περιεχόμενό του. Έπειτα, το παιδί παίρνει το τηλέφωνο και διαβάζει ψιθυριστά. Ο γονιός ακολουθεί το κείμενο και χτυπάει με το δείχτη του χεριού του ή με ένα μολύβι, τα σημεία που υπάρχουν δυσκολίες, ώστε το παιδί να ακούσει τα λάθη του και κατόπιν να ακούσει το σωστό. Υπενθυμίζει στο παιδί να μην υψώνει τη φωνή του και καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης η φωνή του να παραμένει ψιθυριστή.

Το τηλέφωνο ψιθυρίσματος είναι ένα εναλλακτικό εργαλείο μάθησης που βοηθά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να εξασκήσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης μέσω της ακοής.

Έχουν τη δυνατότητα να ακούν τους ήχους των λέξεων που προέρχονται από τη δική τους φωνή, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν φωνολογική ενημερότητα, να διορθώνονται από μόνοι τους και να διαβάζουν πιο γρήγορα και πιο σωστά.

Πηγή: https://www.mytwins.gr/

Αρθρογράφος:

WhisperPhone

25.00

Σωληνοειδής αγωγός ήχου (από πλαστικό).
Το WhisperPhone επιτρέπει στους μαθητές κάθε ηλικίας να εστιάσουν στην φωνή τους και να ακούν πιο καθαρά τους ήχους που σχηματίζουν τις λέξεις (φωνήματα), κατά την διάρκεια της ανάγνωσης, της προφοράς ή της απαγγελίας.
Το WhisperPhone είναι διασκεδαστικό και εύχρηστο.
Η έρευνα έδειξε ότι οι χρήστες μπορούν και ακούν τα φωνήματα δέκα φορές πιο καθαρά όταν φορούν το WhisperPhone! Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ακούνε καλύτερα τον εαυτό τους παρά τους θορύβους τού περιβάλλοντος και να εστιάζουν καλύτερα σε αυτό που μαθαίνουν.
Το WhisperPhone λειτουργεί πολύ απλά και αποτελεσματικά. Καθώς μιλούν, η φωνή μεταφέρεται άμεσα στο αυτί έτσι ώστε να την ακούν πιο καθαρά. Αυτό βελτιώνει την αναλογία σήματος-θορύβου, δηλαδή ο χρήστης ακούει καλύτερα την φωνή του παρά τους θορύβους του περιβάλλοντος. Ο βελτιωμένος αυτός λόγος σήματος-θορύβου παρέχει ένα καθαρό σήμα κατανοητής ομιλίας ανεβάζοντας έτσι την ακουστική αντίληψη και βελτιώνοντας την αναγνωστική και λεκτική δεξιότητα.
Ακούγοντας επίσης καθαρά την δική τους φωνή τούς ενθαρρύνει να μιλούν πιο σιγά με αποτέλεσμα ένα πιο ήσυχο και μεταδοτικό μαθησιακό περιβάλλον για τους υπόλοιπους.
Εκπαιδευτικοί: Ενισχύστε την μάθηση με το WhisperPhone. Το WhisperPhone βοηθά τους μαθητές να διαβάζουν, να γράφουν, να προφέρουν και να μαθαίνουν την γλώσσα, να θυμούνται και να συγκεντρώνονται.
Γονείς: Η μάθηση έχει ένα ισχυρό ακουστικό υπόβαθρο. Γι’ αυτό οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν “φωναχτά”.
Επαγγελματίες ειδικής αγωγής: Χρησιμοποιώντας το WhisperPhone, βοηθάτε τους πελάτες σας να βελτιώσουν την άρθρωση και την ακουστική αντίληψη χωρίς επεμβατικές αλλαγές στην θεραπευτική σας διαδικασία. Μπορεί να βοηθήσει στην Διαταραχή Ελλειματικής προσοχής – υπερκινητικότητα, τον Αυτισμό, την Δυσλεξία.

Ενήλικες: Όσοι ενήλικες θέλουν να απομνημονεύσουν, να εκφωνήσουν λόγους ή να μελετήσουν χρησιμοποιώντας το WhisperPhone μπορούν να συγκεντρωθούν σε υψηλότερο βαθμό.

Κοινή χρήση:
Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery

Related Posts