Αναπτύσσει γνωστικές δεξιοτήτες

Χρησιμοποιώντας το Kidspiration στην γλώσσα, οι μαθητές, χρησιμοποιούν σχεδιαγράμματα για να εκφράσουν τις σκέψεις τους, να εξερευνήσουν τις ιδέες του και τις μεταξύ τους σχέσεις. Δημιουργούν διαφόρων μορφών διαγράμματα, όπως, εννοιολογικούς χάρτες, διαγράμματα Venn,  για να αποσαφηνίσουν σκέψεις, να οργανώσουν πληροφορίες, να εφαρμόσουν νέες γνώσεις, αλλά κυρίως για να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψεις.

Περισσότερα από 3000 σύμβολα, από την βιβλιοθήκη του Kidspiration, βοηθούν στην οπτική απεικόνιση των εννοιών που διδάσκονται. Περιέχει υλικό για γλώσσα, κοινωνικές και φυσικές επιστήμες. Οι μαθητές μπορούν ακόμη να εισάγουν σύμβολα που έχουν βρει από άλλες πηγές.

Η “αναζήτηση συμβόλου” βοηθά του μαθητές να βρουν το κατάλληλο σύμβολο για να εκφράσουν χιλιάδες ιδέες.

Symbol search

Symbol search

Το εργαλείο “Symbol Maker” κινητοποιεί την δημιουργικότητα των μαθητών και ενισχύει ακόμη περισσότερο την μάθηση. Οι μαθητές έχουν στην διάθεσή τους γνωστά εργαλεία ζωγραφικής για να δημιουργήσουν ή να τροποποιήσουν δικά τους σύμβολα και να τα χρησιμοποιήσουν στα διαγράμματά τους.

Kids_symbolmaker

Kids_symbolmaker

Το εργαλείο “Link Tools” συνδέει ιδέες και σχέσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Hyperlink” για να εμπλουτίσετε εργασίες. Δάσκαλοι και μαθητές μπορούν να βάλουν στα σύμβολα υπερσυνδέσμους για σελίδες του διαδικτύου, αλλά και σημειώσεις.

To Kidspiration βοηθά τους μαθητές να ταξινομήσουν, να ομαδοποιήσουν αντικείμενα και ιδέες. Βοηθά ακόμη στην ανάλυση και στην σύνθεση ιδεών.

Kidspiration's SuperGrouper

Kidspiration’s SuperGrouper

Δυναμώνει τις αναγνωστικές και γραπτές δεξιότητες

Με το πρόγραμμα Inspiration, οι μαθητές, δημιουργούν, οργανώνουν αλλά και επεξηγούν ιδέες και πληροφορίες οπτικά.  Αναπτύσσουν ιστορίες και περιγραφές χρησιμοποιώντας οπτικά εργαλεία. Χρησιμοποιώντας το Kidspiration, οι μαθητές συνδιάζουν εικόνες, κείμενο, ήχους αναπτύσσοντας την κατανόηση, οργανώνοντας τις ιδέες τους και δημιουργώντας νέες ιστορίες.

Από διάγραμμα σε κείμενο με ένα κλικ.

Με ένα μόνο κλικ μετατρέπεται το διάγραμμα σε κείμενο. Με την προβολή σε διάγραμμα οι μαθητές βλέπουν και αναπτύσσουν σχεδιαστικά το διάγραμμά τους. Με την προβολή σε κείμενο, επεκτείνουν τις ιδέες του γράφοντας κείμενο. Οπτικοποιώντας, οργανώνοντας και σχεδιάζοντας τις ιδέες τους, αποκτούν βασικές δεξιότητες και αυτοπεποίθηση στην γραφή και στην ανάγνωση.

Γρήγορη οπτική εναλλαγή ανάμεσα σε προβολή διαγράμματος και προβολή κειμένου.
Όταν οι μαθητές αλλάζουν από προβολή διαγράμματος σε προβολή κειμένου, βλέπουν σύμβολα από το διάγραμμά τους και έτσι ενδυναμώνει η σύνδεση ανάμεσα στις λέξεις και στο νόημά τους.
To Kidspiration, ζευγαρώνει τα σύμβολα και τις λέξεις

Ενδυναμώνει τον αλφαβητισμό. Παιδιά που μαθαίνουν ανάγνωση χρησιμοποιούν τα σύμβολα και τα διαγράμματα του Kidspiration, για να επικοινωνήσουν ιστορίες που έχουν ακούσει ή ιδέες που έχουν. Μεγαλύτεροι μαθητές, χρησιμοποιούν τα σύμβολα για να εξηγήσουν πιό πολύπλοκες έννοιες, να δείξουν την σύνδεση ανάμεσα σε διαφορετικές έννοιες και να δείξουν τι έχουν καταλάβει.

To Kidspiration Word Guide,

Βοηθά στο λεξιλόγιο και στην αναγνωστική κατανόηση  δίνοντας εύκολη πρόσβαση σε περίπου 13000 λέξεις. Κάθε λέξη περιέχει ερμηνεία, ήχο και προφορά, συνώνυμα, αντώνυμα και παράδειγμα προτάσεων. Το Word Guide, ταιριάζει 1400 λέξεις με εικόνες για να βελτιώσει την αναγνώριση λέξεων και την αναγνωστική κατανόηση.

Η ηχητική βοήθεια

Επιτρέπει την ηχογράφηση μεγαλύτερης διάρκειας ενθαρρύνοντας τους μαθητές να εκφράζονται και να παρουσιάζουν τις ιδέες τους. Οι δάσκαλοι, έχουν μεγαλύτερη ευελιξία γιατί μπορούν να ηχογραφήσουν τις οδηγίες ή τα σχόλιά τους. Οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών, μπορούν να ηχογραφήσουν τις οδηγίες τους στην μητρική γλώσσα έτσι ώστε να βοηθήσουν στην κατανόηση. Με το εργαλείο “Ακρόασης” οι μαθητές μπορούν να ακούσουν κάθε γραπτό κείμενο και έτσι να βελτιώσουν την αναγνώριση λέξεων αλλά και την κατανόηση κειμένου.

Έτοιμες δραστηριότητες για γραφή και ανάγνωση,

Βοηθούν την ανάπτυξη φωνολογικής ενημερότητας, την ανάπτυξη λεξιλογίου, την αναγνώριση λέξεων, την κατανόηση κειμένου αλλά παράλληλα αναπτύσσει δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης του μαθητή.

Με ένα κλικ

Μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία σας σε επεξεργαστή κειμένου, σε Word και να συνεχίσετε να δουλεύετε εκεί επεκτείνοντας την εργασία που έχετε να κάνετε.