Κριτήρια Επιλογής Νευρογλωσσικών και Νευροψυχολογικών Εργαλείων / Selection Criteria of Neurolinguistic and Neuropsychological Tools

Τα νευρογλωσσικά και νευροψυχολογικά εργαλεία που προτείνονται από τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία είναι όχι μόνο πολλά από ποσοτικής α...

Continue reading

4 φορές την βδομάδα για 7 βδομάδες και………

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣΑπευθύνεται σε μαθητές Ε' και Στ' δημοτικού αλλά και μαθητές Α΄ Γυμνασίου με δυ...

Continue reading

Νευροεπιστήμες, Νευρογλωσσολογία, Νευροψυχολογία: Αλληλένδετες ή / και Αντικρουόμενες / Neuroscience, Neurolinguistics, Neuropsychology: Interdependent or / and Contradictory

Προ ημερών καθόμουν ένα πρωινό στο γραφείο μου στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, όπου φιλοξενούμαι εδώ και περίπου μια διετία ως Εξωτερικός Συνεργάτης γι...

Continue reading

Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της καθημερινής μελέτης για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και το Νηπιαγωγείο

Οι εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές δίνουν  τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να υποστηρίξει αποτε...

Continue reading

Παιγνιώδη εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) έχουν ελλείματα στον μαθησιακό, αντιληπτικό, ψυχοκινητικό  κ...

Continue reading

Παιχνίδι και νοητική υστέρηση

Το παιχνίδι ως αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό μέσο για  παιδιά  με νοητική υστέρηση

Το παιχνίδι μπορεί άριστα να τους διδάξει όχι μόνο τις διάφορες δεξιότητες αλλά και να τα βοηθήσει σταδιακά να κατανοήσουν τις διάφορες καταστάσεις και  δράσεις των ενηλίκων

Continue reading