Ο όρος διαφορετικότητα από μόνος του, στο ευρύ κοινό, μπορεί να εμπεριέχει μια αρνητική χροιά. Προσπάθεια και στόχος αυτής της σελίδας είναι να αλλάξει αυτή την εικόνα. Ορίζουμε λοιπόν την Μαθησιακή Διαφορετικότητα ως οποιασδήποτε μορφής και αιτιολογίας ποικιλομορφία στον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο προτιμά ή μπορεί να μαθαίνει.
Η διαφορετικότητα αυτή μπορεί να προέρχεται: 

Από το μαθησιακό προφίλ του ατόμου. (οπτικός τύπος, ακουστικός τύπος, κιναισθητικός τύπος κ.λ.π.)
Από δυσκολίες μάθησης που προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών ή αισθητηριακών διαταραχών (αυτισμός, ΔΕΠΥ, ειδική γλωσσική διαταραχή κ.λ.π.)
Από ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυγραφία, δυσπραξία)

Μάθε να κάνεις εύκολα και γρήγορα πράξεις με τον τρόπο που σε βολεύει καλύτερα

Πρόκειται για διαδραστικά ψηφιακά βιβλία τα οποία περιέχουν animation videos με οδηγίες και λυμένα ...

Continue reading

Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της καθημερινής μελέτης για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και το Νηπιαγωγείο

Οι εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές δίνουν  τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να υποστηρίξει αποτε...

Continue reading

Παιγνιώδη εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) έχουν ελλείματα στον μαθησιακό, αντιληπτικό, ψυχοκινητικό  κ...

Continue reading