Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.

Ράλλη Μαρία

READ WRITE THINKER

Περίληψη

Το Read Write Thinker είναι ένα μια καινοτόμα ψηφιακή εφαρμογή που απευθύνεται σε μαθητές  δημοτικού με και χωρίς δυσκολίες μάθησης. Αφορά στην καλλιέργεια στρατηγικών κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Ο σχεδιασμός του βασίζεται σε επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν πως η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου βελτιώνεται σημαντικά μέσα από:

  • 1. τη σαφή διδασκαλία στρατηγικών που μειώνει το γνωστικό φορτίο της κατανόησης και της σύνθεσης κειμένου και καθιστά  φανερές τις γνωστικές διεργασίες τους.
  • 2. τη χρήση παιδαγωγικών πρακτόρων που ενθαρρύνουν την εμπλοκή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία,
  • 3. την παροχή νοητικών στηριγμάτων που καλλιεργούν σταδιακά τη μαθησιακή αυτονομία.

Το Read Write Thinker αποτελείται από πέντε επίπεδα:

  • α Μοντελοποίηση της διαδικασίας της αναγνωστικής κατανόησης. Οι μαθητές παρακολουθούν τη Δανάη, την παιδαγωγική πράκτορα της ψηφιακής εφαρμογής, να προσφέρει σαφή παραδείγματα και να σκέφτεται μεγαλόφωνα όσο εφαρμόζει τα βήματα για να κατανοήσει το κείμενο.
  • β Υποβοηθούμενη εφαρμογή των βημάτων κατανόησης από τους μαθητές. Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές εφαρμόζουν  τα βήματα κατανόησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση, που διδάχθηκαν προηγουμένως. Η παροχή εξατομικευμένης βοήθειας με τη μορφή καρτών -νύξεων, κάθε φορά που οι μαθητές το χρειάζονται και σε κάθε στάδιο (πριν κατά την διάρκεια και μετά) της ανάγνωσης, τους υποστηρίζει μνημονικά και μεταγνωστικά.
  • γ Μοντελοποίηση της διαδικασίας της παραγωγής γραπτού λόγου. Οι μαθητές παρακολουθούν την Δανάη μέσω της λεκτικοποιημένης σκέψης της , να επεξηγεί τα βήματα που εφαρμόζει στο προ-συγγραφικό, συγγραφικό και μετα-συγγραφικό στάδιο σύνθεσης κειμένων.
  • δ Υποβοηθούμενη εφαρμογή των βημάτων συγγραφής από τους μαθητές. Οι μαθητές επιλέγουν από τη λίστα θεμάτων του Read Write Thinker, και γράφουν τις αφηγήσεις τους ακολουθώντας τα τρία στάδια συγγραφής που τους επέδειξε η Δανάη. Καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής των ιστοριών δέχονται εξατομικευμένη βοήθεια, ιεραρχικά δοσμένη με τη μορφή καρτών -νύξεων.
  • ε Αυτόνομη σύνθεση αφηγηματικών κειμένων. Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές γράφουν δικές τους ιστορίες. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής το επιθυμεί προσφέρεται βοήθεια με τη μορφή καρτών- νύξεων.

Τέλος, εξίσου σημαντικό και καινοτόμο στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως στη φάση της τελικής έκδοσης των ιστοριών το Read Write Thinker ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση.

Οι μαθητές εμπλέκονται στον ρόλο του «αναγνώστη- κριτή» και μέσα από τις τεχνικές ετερο- διόρθωσης  με τη χρήση των παιδαγωγικών πρακτόρων βοηθούν τον «συνεργάτη τους» να εντοπίσει και να διορθώσει στο παραγόμενο γραπτό του λάθη που αφορούν το περιεχόμενο, την νοηματική συνεκτικότητα, τη συνοχή και την ορθογραφία.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες