Η μαθησιακή διαφορετικότητα και το ταλέντο του Rohan Chhabra.

Από την παρουσίαση στο Φεστιβάλ Σχεδιαστών στο Λονδίνο, τον Σεπτέμβριο του 2016, σε μια παράλληλη εκδήλωση που διοργανώθηκε με θέμα “Dyslexic Designers”. Οι διοργανωτές επισημαίνουν:  Η έκθεση “Dyslexic Designers” εμπλουτίστηκε με το απροσδόκητο και υλοποιήθηκε λόγω του διαφορετικού τρόπου σκέψης των δυσλεκτικών εγκεφάλων. Παρουσιάζουμε λοιπόν τον σχεδιαστή Rohan Chhabra .

Rohan Chhabra

Παρόλο που είχα δυσλεξία όλη μου την ζωή, αντιλήφθηκα και κατάλαβα τι σημαίνει όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνοντας σε μικρές πόλεις στην Ινδία, το σχολείο δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι συνέβαινε παρόλο που είχα ακαδημαϊκές δυσκολίες. Ξόδευα πολύ ενέργεια για να μπορέσω να καταλάβω και να καλύψω τις ανασφάλειες που βίωνα, μεγαλώνοντας σε ανταγωνιστικά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

Η δυσλεξία είναι ένα θετικό μου στοιχείο μια και μου δίνει την δυνατότητα να αναπτύξω δικές μου μεθόδους ανάλυσης και προσέγγισης προβλημάτων

Ήμουν ιδιαίτερα καλός στα εικαστικά μαθήματα. Καλύτερος από ότι στα ακαδημαϊκά μαθήματα. Μέσα από αυτά μπορούσα να εκφράσω καλύτερα τις σκέψεις μου. Η δυσλεξία μου έδωσε την δυνατότητα να μπορέσω να αναπτύξω δικές μου μεθόδους για να αναλύω και να προσεγγίζω προβλήματα. Έτσι την θεωρώ ένα θετικό χαρακτηριστικό μου.”

Rohan Chhabra

Rohan Chhabra

Σε επόμενο άρθρο θα συνεχίσουμε παρουσιάζοντας και άλλους ενδιαφέροντες επαγγελματίες με μαθησιακή διαφορετικότητα.

Διαβάστε επίσης Jim Rokos

Πηγή: Dyslexic Advantage
Απόδοση: Μηλιώνη Λία