Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε ένα παιδί που έχει αδυναμία στον γραπτό λόγο;

Η αδυναμία στον γραπτό λόγο και κατά συνέπεια η εκμάθηση του γραπτού λόγου είναι ένα θέμα στενά συνδεδεμένο με τη σχολική εξέλιξη και πορεία του  παιδιού, εφόσον ο γραπτός λόγος αποτελεί το κυριότερο μέσο με το οποίο οι   μαθητές δείχνουν τις γνώσεις τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Graves, 1994).

Γραπτός λόγος

Γραπτός λόγος

Τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας μεγάλος αριθμός μαθητών στην παραγωγή και χρήση τον γραπτού λόγου (Neil, 1982)  αποτελούν έναν από τους βασικότερους λόγους σχολικής αποτυχίας (Κολιάδης, 1996).

Πολλοί ερευνητές τονίζουν την αναγκαιότητα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και προσοχή στις διαδικασίες της γραφής που εκτελεί ο συγγραφέας όταν γράφει, παρά στο περιεχόμενο και στο τελικό προϊόν (Graves, 1994/ Ματσαγγούρας, 1997).

Βασικός   σκοπός  λοιπόν  κάθε  διδακτικής προσέγγισης θα μπορούσε να είναι να βοηθηθεί ο συγγραφέας να  ελέγχει τις δεξιότητες αυτές και να τις συντονίζει, έτσι ώστε να μπορεί να παράγει κείμενα που θα είναι κατανοητά στους αναγνώστες του.

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που δρουν υποστηρικτικά στη κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου οδηγούν τον μαθητή να αλληλεπιδράσει με τον υπολογιστή και να βοηθηθεί στην ολοκλήρωση της γραπτής διαδικασίας.

Για να γίνει αυτό περνά από τις φάσεις του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της πρώτης καταγραφής, της βελτίωσης και της έκδοσης του τελικού του κειμένου, προσφέροντάς του υποστήριξη σε κάθε μία από τις φάσεις αυτές.

Εκπαιδευτικό λογισμικό που βοηθά τα παιδιά είναι τo CD-ROM “ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ”

Ιδεοκατασκευές CD

40.0080.00

Ιδεοκατασκευές είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά Δημοτικού ή Γυμνασίου και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στη συγγραφή Εκθέσεων.

Κοινή χρήση:
Περιγραφή

Ιδεοκατασκευές

Λογισμικό που ενισχύει την συγγραφή εκθέσεων. Έχει επιλεγεί από τα Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδος και της Κύπρου για χρήση στα σχολεία Ελλάδας και Κύπρου. Προσφέρει στο μαθητή βοήθεια στην συγγραφή περιγραφικών και αφηγηματικών εκθέσεων. Καθοδηγεί το μαθητή να οργανώνει τις ιδέες του και να τις εκφράζει συγκροτημένα μέσα από κείμενα που έχουν ροή κι ενδιαφέρον. Επίσης, ο μαθητής καθοδηγείται να προσέχει λεπτομέρειες που κάνουν το γραπτό του λόγο σαφή και όμορφο.

Εκπαιδευτικά Σημεία:

  • Οργάνωση και ταξινόμηση ιδεών.
  • Δομημένη μέθοδος συγγραφής εκθέσεων.
  • Βελτίωση ενδιαφέροντος, ροής, δομής και εικόνας της έκθεσης.

Βοηθά ιδιαίτερα μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες γιατί οργανώνει την σκέψη τους.

Διαβάστε πως μπορεί να βοηθήσει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό

Επιπλέον πληροφορίες
Inte*learn

Την ευθύνη για την σωστή λειτουργία του προϊόντος έχει η κατασκευάστρια εταιρεία.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

σε 1 υπολογιστή , σε έως 5 υπολογιστές , σε έως 10 υπολογιστές

Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery