Καινοτόμα επιστημονική προσέγγιση για δυσκολίες στα μαθηματικά

Το πρόγραμμα «Οι αριθμοί …πέρα απ’ τους κανόνες» βασίζεται σε μια καινοτόμα επιστημονική προσέγγιση των βασικών δυσκολιών στα Μαθηματικά και αποτελεί μια πρωτοποριακή αλλά ταυτόχρονα και ολοκληρωμένη πρόταση πρόληψης  και αντιμετώπισης τυχόν δυσκολιών που αντιμετωπίζουν συχνά οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου και όχι μόνο.

Οι δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ένας μαθητής τυπικής ανάπτυξης στα Μαθηματικά μπορεί  να οφείλονται  σε  πλήθος  παραγόντων. Οι εγγενείς δυσκολίες που πηγάζουν από τη φύση του ίδιου του μαθήματος και  η ανεπαρκής διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου  σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας φαίνεται να αποτελούν τους κυριότερους. Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες ενός μαθητή ενδέχεται να οφείλονται σε ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες στα Mαθηματικά. Ανεξαρτήτως όμως από τη φύση των δυσκολιών, αξίζει να σημειωθεί ότι ενδεχόμενες αποτυχίες  στις  πρώτες  τάξεις  του δημοτικού  που παγιώνονται  με το πέρασμα του χρόνου λόγω της ιεραρχικής φύσης των μαθηματικών, προκαλούν  σοβαρό  άγχος  και  αποστροφή  στις  επόμενες  τάξεις, τη λεγόμενη μαθηματικοφοβία. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό τυχόν δυσκολίες στα Μαθηματικά να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, από τις πρώτες ακόμα τάξεις του Δημοτικού.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το τετραπλό μοντέλο κατηγοριοποίησης των βασικών δυσκολιών στα Μαθηματικά (δυσκολίες επίγνωσης αριθμού, οπτικο-χωρικές δυσκολίες, δυσκολίες μνήμης, δυσκολίες συλλογιστικής)  που διατυπώθηκε το 2014 από τους Kαραγιαννάκη, Baccaglini-Frank και Παπαδάτο, επιχειρείται μια διευρυμένη διερεύνηση των μαθηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό τη σκιαγράφηση εξατομικευμένων γνωστικών προφίλ στα μαθηματικά, καθώς εστιάζει όχι μόνο στα αδύναμα αλλά και στα δυνατά σημεία των μαθητών στα Μαθηματικά, (Karagiannakis & Cooreman, 2014) (σε αντίθεση με τη διερεύνηση μεμονωμένων ελλειμματικών μαθηματικών δεξιοτήτων π.χ. Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία, Δυσλεξία, ΔΕπ(-υ), αυτιστικό φάσμα κ.ά.).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα  «Οι αριθμοί …πέρα απ’ τους κανόνες» παρουσιάζουν στρατηγικές αντιμετώπισης για καθέναν από τους τομείς του τετραπλού μοντέλου κατηγοριοποίησης των ΜΔΜ και συνεπώς λειτουργούν στοχευμένα στις δυσκολίες κάθε μαθητή, αξιοποιώντας παράλληλα τα δυνατά του σημεία. Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των δυνατών σημείων των μαθητών στο σχεδιασμό ενός προγράμματος αντιμετώπισης των δυσκολιών στα Μαθηματικά  είναι μείζονος σημασίας, προκειμένου να βιώσει επιτυχία ο μαθητής και να αναπτύξει τα απαραίτητα θετικά κίνητρα για να συνεχίσει την προσπάθεια. Αντιθέτως, τα προγράμματα διδασκαλίας των Μαθηματικών και τα παραδοσιακά βοηθήματα, τα οποία περιορίζονται σε αναπαραγωγή της σχολικής ύλης με πληθώρα μηχανιστικών ασκήσεων, στοχεύουν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των αδυναμιών του μαθητή και συμβάλλουν έτσι στην ανακύκλωση του προβλήματος,  με αποτέλεσμα ο μαθητής να συνεχίζει να εκτίθεται σε περαιτέρω αποτυχίες, οι οποίες αυξάνουν το άγχος και αποτελούν αντικίνητρο ενεργής εμπλοκής του μαθητή με το αντικείμενο(Karagiannakis & Cooreman, 2014).

Αριθμητική

Αριθμητική

Το πρόγραμμα «Οι αριθμοί …πέρα απ’ τους κανόνες» δίνει σε κάθε μαθητή (ανεξαρτήτως του γνωστικού του προφίλ) τη δυνατότητα να προσεγγίσει και να ανακαλύψει τους αριθμούς, και κατ’ επέκταση τις αριθμητικές έννοιες και διαδικασίες, μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο με αληθινά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας και δρώντας πάνω σε αυθεντικά υλικά από τον κόσμο των μεγάλων (νομίσματα, τραπουλόχαρτα, μεζούρα) τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον του κι έχουν πρακτική εφαρμογή για το ίδιο, συνδέοντας τις αφηρημένες μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες με την καθημερινότητά του. Άλλωστε , μαθαίνω Μαθηματικά σημαίνει κάνω Μαθηματικά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατανόηση της δομής του δεκαδικού συστήματος και συγκεκριμένα η έννοια της ανταλλαγής ανάμεσα στις δεκαδικές τάξεις (βλέπε δραστηριότητες του 1ου  κεφαλαίου), όπου ο μαθητής  καλείται να χρησιμοποιήσει το εποπτικό υλικό (κυβάκια, νομίσματα)  και να δράσει πάνω σε αυτό ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστηριοτήτων.

Αριθμοί πίσω από τους κανόνες

Αριθμοί πίσω από τους κανόνες

Οι αριθμοί πέρα από τους κανόνες 2

Οι αριθμοί πέρα από τους κανόνες 2

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η χρήση της τράπουλας για την εκμάθηση της προπαίδειας.Η τράπουλα συνιστά ένα δυναμικό εποπτικό υλικό, καθώς βοηθάει το μαθητή αφενός να κατανοήσει παίζοντας ότι ο πολλαπλασιασμός είναι στην ουσία μια επαναλαμβανόμενη πρόσθεση (βλέπε δραστηριότητα 1 του 4ου κεφαλαίου)

Αριθμοί πέρα από τους κανόνες 3

Αριθμοί πέρα από τους κανόνες 3

Αριθμοί πέρα από τους κανόνες 4

Αριθμοί πέρα από τους κανόνες 4

και αφετέρου να ανακαλύψει κιναισθητικά έξυπνους τρόπους εύρεσης των γινομένων που δεν μπορεί να αποστηθίσει (βλέπε δραστηριότητα 8 του  4ου κεφαλαίου).

Αριθμοί πέρα από τους κανόνες 5

Αριθμοί πέρα από τους κανόνες 5

Ακολουθώντας, λοιπόν, τη δομή της ύλης του Δημοτικού σχολείου, το πρόγραμμα «Οι αριθμοί …πέρα απ’ τους κανόνες»  περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές του δεκαδικού συστήματος, την κατανόηση των ακέραιων, δεκαδικών και κλασματικών  αριθμών, τους νοερούς και κάθετους υπολογισμούς με τις τέσσερις βασικές πράξεις, την προπαίδεια  καθώς και την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων, καλύπτοντας έτσι τις θεμελιώδεις δεξιότητες και γνώσεις που αναμένεται να κατέχει ένας μαθητής προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις των Μαθηματικών της Α’ Γυμνασίου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Έτσι, το πρόγραμμα «Οι αριθμοί …πέρα απ’ τους κανόνες» απευθύνεται σε:

  • μαθητές που έχουν κενά στις βασικές μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες και αναζητούν έναν γρήγορο και δομημένο τρόπο για να τα καλύψουν.
  • μαθητές που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες στα μαθηματικά.
  • μαθητές που δεν μένουν στους κανόνες αλλά πηγαίνουν …πέρα απ’ τους κανόνες.
  • Εκπαιδευτικούς που θέλουν να υλοποιήσουν σε ατομική ή ομαδική βάση ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των Μαθηματικών που στηρίζεται στην κατανόηση και όχι στην παπαγαλία
  • Γονείς που νιώθουν ανήμποροι να βοηθήσουν τα παιδιά τους στα μαθηματικά του σχολείου αλλά και της καθημερινότητας.
  • Αλλά και σε ενήλικες που θέλουν να αποκαταστήσουν την κακή σχέση που έχουν με τα μαθηματικά

Ιωάννα.Κ.Στρουμπούλη,
Ειδική Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΑ in Educational Psychology,
BTEC Advanced Professional Diploma
in Learning Difficulties and Behavior Problems

Βιβλιογραφία:
Karagiannakis,  G.,  Baccaglini-Frank,  A.  &  Papadatos,  Y.  (2014).  Mathematical  learning  difficulties  subtypes classification. Frontiers in Human Neuroscience, 8:57, doi:10.3389/fnhum.2014.00057.

Karagiannakis, G. & Cooreman, A. (2014). Focused intervention based on a classification MLD model. In S. Chinn (Ed.), The Routledge International Handbook of dyscalculia and Mathematical learning difficulties (pp. 265-276). London: Routledge.

 

Δείτε περισσότερα και αναλυτικότερα σχετικά με την εφαρμογή του βιβλίου “Οι αριθμοί πέρα από τους κανόνες” 

 

Οι αριθμοί πέρα απ’ τους κανόνες

30.00

Το πρόγραμμα «Οι αριθμοί πέρα από τους κανόνες» αποτελεί μια καινοτόμα επιστημονική προσέγγιση, αλλά ταυτόχρονα κι έναν εύχρηστο πρακτικό οδηγό για τον εκπαιδευτικό, τον γονιό και τον μαθητή του δημοτικού, αλλά και μεγαλύτερων σχολικών τάξεων.

Δείτε εδώ  τα περιεχόμενα του βιβλίου

Δείτε εδώ ένα δείγμα του βιβλίου

Κοινή χρήση:
Περιγραφή
Πως μπορείτε να διδάξετε μαθηματικά σε μαθητές που δυσκολεύονται;

Οι αριθμοί πέρα από τους κανόνες, είναι ένα πρόγραμμα που αποτελείται από βιβλίο και διαδραστικό εποπτικό υλικό. Εστιάζει σε καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας. Αυτές δίνουν σε κάθε μαθητή τη δυνατότητα να προσεγγίζει τους αριθμούς βιωματικά, χρησιμοποιώντας υλικά της καθημερινότητας (π.χ. νομίσματα, μεζούρα, τραπουλόχαρτα).

Στόχος των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται είναι η ανάδειξη της λογικής στην οποία βασίζονται οι έννοιες, οι διαδικασίες και οι κανόνες των Μαθηματικών, η κατανόηση και η εμβάθυνση των εννοιών, καθώς και της μεταξύ τους σχέσης. Το πρόγραμμα «Οι αριθμοί πέρα απ’ τους κανόνες» συνιστά ένα πολύ χρηστικό εργαλείο, καθώς απευθύνεται σε μαθητές που αγαπούν τα Μαθηματικά και θέλουν να εντρυφήσουν σε αυτά προλαμβάνοντας πιθανές δυσκολίες, αλλά και σε μαθητές που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα Μαθηματικά και αναζητούν έναν γρήγορο και δομημένο τρόπο για να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες τάξεις.

Περιλαμβάνονται:

  • 11 επανεγγράψιμες καρτέλες Δεκαδικό Σύστημα / Εκατοντάδες – Δεκάδες – Μονάδες / δέκατο – εκατοστό /Κλάσματα / Πυθαγόρειος πίνακας /Προπαίδεια / Πολλαπλασιασμός /Διαίρεση / Αριθμογραμμές / Αριθμογραμμή / Προβλήματα
  • 3 πλαστικοποιημένες εικόνες Δεκαδικό Σύστημα / Προπαίδεια / Έξυπνος Πίνακας &Αριθμοκάρτες
Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά κάνοντας κλικ εδώ
Επιπλέον πληροφορίες
Συγγραφέας Καραγιαννάκης Γιάννης,

O Γιάννης Καραγιαννάκης είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας (University of Malta) , διδάσκων του Εθνικού& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Επιστημών Ψυχολογίας του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβένης (Catholic University of Leuven). Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον χώρο των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά (ΜΔΜ) και , ειδικότερα , στη διερεύνηση του είδους (ειδικού ή γενικού γνωστικού τομέα) των δυσκολιών στα Μαθηματικά και στην ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών αντιμετώπισης για μαθητές 8-18 ετών. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο τις Μαθησιακές Δυσκολίες: DYSSpeLD (2010-2012) , EUPALT (2011-2013) και EUSpLD (2014-2017). H δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιαστεί σε πλήθος διεθνών συνεδρίων , σε αρκετά από τα οποία συμμετείχε ως προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής. Έχει πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση μαθητών που αντιμετωπίζουν ΜΔΜ και στον σχεδιασμό παρεμβάσεων , και έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες ειδικούς και εκπαιδευτικούς σε διεθνές επίπεδο. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του τομέα των Μαθηματικών και του πρότυπου σχολείου για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Eureka Leuven School του Βελγίου. Επίσης , είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και συντονιστής της ακαδημαϊκής επιτροπής του European Dyslexia Association.

Εκδόσεις Πεδίο

ΣΧΗΜΑ: 20 , 5 x 28 , 5 cm , ΣΕΛΙΔΕΣ: 160 , ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΛΑΚΟ , ISBN: 978-618-5331-48-1 , ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2018

Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery