Πως μπορείτε να αξιολογήσετε τις γνωστικές δεξιότητες ατόμων που μαθαίνουν αγγλικά

Το υλικό αυτό αξιολογεί γνωστικές δεξιότητες σε παιδιά και ενήλικες που μαθαίνουν αγγλικά, αλλά έχουν μεγαλύτερες από το αναμενόμενο δυσκολίες στην εκμάθησή τους και διαφορετική μητρική γλώσσα από την αγγλική. Δεν υποκαθιστά την διεπιστημονική διάγνωση, αλλά αξιολογεί γνωστικές δεξιότητες και υποδεικνύει ελλείμματα και προτερήματα. Κατόπιν προτείνει τεχνικές και δραστηριότητες βελτίωσης των μειονεκτημάτων και ανάδειξης των πλεονεκτημάτων.

Όταν ένας μαθητής , κατά την διαδικασία μάθησης  αγγλικών, παρουσιάζει μεγαλύτερες από το αναμενόμενο δυσκολίες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται διαφορετικά τις πληροφορίες, ή έχει δυσλεξία ή κάτι άλλο παρόμοιο. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε περιληπτικά την διαδικασία αξιολόγησης  γνωστικών δεξιοτήτων. Ακόμη και όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, για να μπορέσει η διδασκαλία να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, καλό είναι να ξέρουμε τα μαθησιακά πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες του κάθε ατόμου.

Η διαδικασία αξιολόγησης

Το τεστ αυτό μπορεί να χορηγηθεί από εκπαιδευτικό, ή άλλο ειδικό χωρίς επιπλέον εξειδίκευση ή εκπαίδευση. Μετά από προσεκτική παρατήρηση του μαθητή, ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται ότι ο μαθητής έχει διαφορετικές γνωστικές διεργασίες ή επιδόσεις  σε σχέση με άλλους μαθητές. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει πρώτα την συλλογή πληροφοριών από ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από διάφορους εμπλεκόμενους

Οι παρατηρήσεις καταγράφονται στο φύλλο παρατήρησης, βοηθώντας στην  συστηματοποίησή της. Κατόπιν συμπληρώνονται ερωτηματολόγια από τον μαθητή, τον γονέα ή τον κηδεμόνα, αλλά και από τον ή τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.

Το επόμενο βήμα είναι μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, στην οποία θα χορηγηθεί ένας αριθμός δραστηριοτήτων. Αυτές επικεντρώνονται σε διάφορους τομείς γνωστικών λειτουργιών, όπως: αλφαβητισμό, οπτική μνήμη, ακουστική μνήμη, ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, φωνολογική επίγνωση.  Συγκεντρώνονται έτσι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μάθησης αλλά και για την  διαδικασία επιλογής στρατηγικών. Στόχος είναι να καταγραφεί ο τρόπος που ο μαθητής σκέφτεται και δρα.

Η συνάντηση μπορεί να διαρκέσει περίπου 3-4 ώρες. Φυσικά μπορεί να γίνει διάλειμμα, εάν το χρειάζεται ο μαθητής. Μερικές δραστηριότητες μπορούν να διεξαχθούν και ομαδικά (υπάρχει καθοδηγητικό υλικό).

Σημειώνουμε ότι στην όλη διαδικασία αξιολόγησης, υπάρχει υποστηρικτικό υλικό με εικόνες, έτσι ώστε να γίνονται πλήρως κατανοητά τα ερωτήματα ακόμη και αν δε υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ εξεταζόμενου και εξεταστή. Ακόμη οι δραστηριότητες δεν απαιτούν γλωσσική επάρκεια στην νέα γλώσσα εκμάθησης, αλλά μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί η μητρική γλώσσα.

Μετά την αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης καταλήγει σε μια συνοπτική αναφορά.

Σημαντικό στάδιο της όλης διαδικασίας είναι η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων στον εξεταζόμενο. Αυτή η διαδικασία, γίνεται συνήθως από γνωστό εκπαιδευτικό ή από  αντίστοιχο επαγγελματία. Μέσα στο βιβλίο, θα βρείτε συνδέσμους για υλικό που μπορεί να σας βοηθήσει, συμβουλές για βοηθητική τεχνολογία, υλικά και χρήσιμες πηγές πληροφόρησης. Ο εξεταζόμενος αλλά και ο γονέας ή κηδεμόνας του  λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων, δηλαδή τις δεξιότητες στις οποίες υπερέχει και σε αυτές που υπολείπεται. Κατόπιν μπορούν από κοινού με τον εκπαιδευτικό να επιλέξουν την παρέμβαση και την βοήθεια που απαιτείται έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Σε συνέχεια του εργαλείου αξιολόγησης, υπάρχει βιβλίο  που υποδεικνύει δραστηριότητες που μπορούν να ενδυναμώσουν τον μαθητή στις δεξιότητες στις οποίες υπολείπεται

ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAM

 

CAML+ Αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων για ενήλικες

CAML+ Αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων για ενήλικες

 1. CAML+

Για άτομα πάνω από 15 ετών.

Το ανανεωμένο υλικό, περιλαμβάνει:

 • Υλικό σε USB stick για εύκολη χρήση στον υπολογιστή σας,
 • Συμπληρωματική αξιολόγηση και για άλλες ειδικές  μαθησιακές δυσκολίες εκτός από την δυσλεξία, με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως εκδηλώνονται αλλά και το πως επηρεάζουν την μάθηση.
 • Επικοινωνιακές τεχνικές για να γίνουν κατανοητές ερωτήσεις της αξιολόγησης. Συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο.
 • Πολλές από τις δραστηριότητες μπορούν να χορηγηθούν σε μικρές ομάδες.
 • Συμβουλές για το πως να κάνετε την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και το πως να εξηγήσετε τι είναι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε άτομα με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο.
 • Βίντεο που παρουσιάζουν την διαδικασία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης.

Smith, A.M. (2015) Cognitive Assessments for Multilingual Learners PLUS. Lancaster: ELT well

CAM-YL Αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά 7-15 ετών

CAM-YL Αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά 7-15 ετών

2. CAML-YL

To CAML-YL  μπορεί να χορηγηθεί σε ηλικίες μαθητών από 7-15 ετών.

 • Υλικό με χρώματα χαρούμενα
 • Δραστηριότητες σε παιγνιώδη μορφή, διασκεδαστική για τα παιδιά.
 • Αναλυτικές οδηγίες δραστηριοτήτων αλλά και ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
 • Ολιστική αξιολόγηση θετικών χαρακτηριστικών του μαθητή αλλά και των αδυναμιών του.
 • Δημιουργία και σύνταξη αναλυτικού γνωστικού προφίλ, βάση του οποίου μπορούν να σχεδιαστεί παρέμβαση, τροποποίηση εξετάσεων για τον συγκεκριμένο μαθητή.

Smith, A.M. (2015) Cognitive Assessments for Multilingual Learners -young learners’ version.

CAML-YL Cognitive Assesments for Multilinqual Learners ages 7-15

75.00

Assessing young children who speak English as an additional language for dyslexia and other SpLDs

Κοινή χρήση:
Περιγραφή

CAML-YL Cognitive Assesments for Multilinqual Learners ages 7-15

When a student is experiencing greater difficulties than we expect in learning English, or other subjects, sometimes it is worth investigating to see if there are any underlying cognitive differences, such as dyslexia. In many cases, students may be eligible for exam access arrangements or other forms of additional support. Even if no additional resources are available, it is always helpful to find out more about how they learn, and where their strengths and weaknesses are, so that teaching can be tailored to support them in their learning. This is where the CAML materials can be helpful.

The standardised assessment tools (that are commonly used with English-speaking learners) are not valid for use with people who are still learning English. The results of these tests will probably be misleading and unhelpful, as well as quite demoralising for the person concerned, so it is better to avoid them. Instead, the two CAML suites are designed specifically for use with multilingual learners.

CAML-YL
The Young Learners’ CAML has been developed specifically for learners between the ages of 7 and 15.

Features include:

 • Colourful and engaging assessment materials;
 • Game-like tasks that children enjoy completing;
 • Full instructions of how to use the tasks and interpret the findings;
 • Holistic assessment of strengths and areas of challenge;
 • Generation of a comprehensive cognitive profile from which appropriate interventions can be devised, and exam arrangements applied for.

INCLUDES: 1 Book, 5 plastic assesment sheets, 1 USB stick, 10 plastic assesment shapes.

Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος

0.700 kg

Διαστάσεις

0.30 × 0.25 × 0.05 cm

Anne Margaret Smith, ELT Well 2015

English Lanquage , soon and in a Greek Version INCLUDES: 1 Book , 5 plastic assesment sheets , 1 USB stick , 10 plastic assesment shapes.

Γλώσσα

Αγγλικά

Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery