Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα

Είναι μια πολύ διαδεδομένη διαταραχή η οποία δημιουργεί δυσκολίες μάθησης. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όλα τα παιδιά που δεν κάθονται ήσυχα μέσα στην τάξη ή στο σπίτι, δεν έχουν διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Όταν η εστίαση προσοχής ξεφεύγει από τα πλαίσια που θεωρούμε φυσιολογικά, πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό προκειμένου να έχουμε μια σωστή αξιολόγηση. Τι κάνουμε όμως για τα άτομα που δυσκολεύονται στην συγκέντρωση; Τι είναι λοιπόν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα;

Στην παρακάτω παρουσίαση, θα δείτε και άλλες μαθησιακές δυσκολίες ή διαταραχές, κάτω από την ομπρέλα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Αυτή είναι η άποψη των συμμετεχόντων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, από το οποίο έχει ληφθεί το αρχείο που παρατίθεται. Σχετικά με την συνύπαρξη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών  και άλλων διαταραχών κάτω από την ίδια ομπρέλα, υπάρχουν αντίθετες απόψεις τις οποίες σας παραθέτουμε σε άλλα άρθρα.

Στην παρουσίαση αυτή, μπορείτε να διαβάσετε τον ορισμό της ΔΕΠ(Υ), όπως αυτός δίνεται από διάφορους φορείς, βίντεο όπου άτομα με ΔΕΠ(Υ) παρουσιάζουν την δυσκολία τους. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά, αλλά και τρόποι παρέμβασης.

Απόδοση: Μηλιώνη Λία
Πηγή: euspld.com

Διαβάστε ακόμη:

Δυσλεξία
Δυσαριθμησία
Δυσπραξία
Ειδική γλωσσική διαταραχή
Υψηλά λειτουργικός αυτισμός
Συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες