Συναισθηματικές και κοινωΣυναισθηματικές και Κοινωνικές Δυσκολίεςνικές δυσκολίες
Συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες

Tα συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα ενός ατόμου μπορεί να μπλοκάρουν την διαδικασία της μάθησης. Τι είναι λοιπόν οι Συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες; 

Στην παρακάτω παρουσίαση, θα δείτε και άλλες μαθησιακές δυσκολίες ή διαταραχές, κάτω από την ομπρέλα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Αυτή είναι η άποψη των συμμετεχόντων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, από το οποίο έχει ληφθεί το αρχείο που παρατίθεται. Σχετικά με την συνύπαρξη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών  και άλλων διαταραχών κάτω από την ίδια ομπρέλα, υπάρχουν αντίθετες απόψεις τις οποίες σας παραθέτουμε σε άλλα άρθρα.

Στην παρουσίαση αυτή, μπορείτε να διαβάσετε τον ορισμό των συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών, όπως αυτός δίνεται από διάφορους φορείς, βίντεο όπου άτομα με συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παρουσιάζουν την δυσκολία τους. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά, αλλά και τρόποι παρέμβασης.

Πηγή: euspld.com
Απόδοση: Μηλιώνη Λία

Διαβάστε ακόμη:

Δυσλεξία
Δυσαριθμησία
Δυσπραξία
Ειδική γλωσσική διαταραχή
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα ΔΕΠ(Υ)
Υψηλά λειτουργικός αυτισμός